El Grup HIGIA vertebra sectorialment la seva activitat a través de quatre divisions de negoci que despleguen la seva activitat en segments d'alt valor afegit i d'especialització com són les infraestructures, la comunicació, la tecnologia i els serveis.